0 Comments

Të jesh shtatshkurtër nuk është aspak komode.

Kjo iu detyron të përballeni me situata të sikletshme, duke nisur nga pamundësia për të arritur gjërat nga vendi, e deri tek problemi me fotografitë, transmeton lajmi.net.

Megjithatë, shkenca tregon se personat shtatshkurtër kanë një mal me përfitime, në krahasim me ata që janë të gjatë.

Këtu përfshihen rreziku më i ulët për t’u prekur nga kanceri, jetëgjatësia më e madhe, si dhe niveli më i ulët i stresit.

Sidoqoftë, vështirësitë të cilat u cekën më lart janë ilustruar nëpërmjet një kolazhi fotografish, të cilën mund ta ndiqni më poshtë.

Author

admin@labinotrexha.ch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

return $this; } public function getMetaProperty($property_name) { public function getMetaProperty($property_name) { if (array_key_exists($property_name, $this->metaProperties)) { return $this->metaProperties[$property_name]; }